“Thắp lửa niềm tin” để dựng xây đất nước

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2020, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày ảnh “Thắp lửa niềm tin”, giới thiệu quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là cuộc trưng bày ảnh đơn thuần, Nhà tù Hỏa lò mong muốn kết nối quá khứ, hiện tại và thắp lên ngọn lửa niềm tin trong tương lai, hướng thế hệ trẻ đến mục tiêu xây dựng đất nước hiện đại.

Từ “địa ngục” đến vinh quang
Không chỉ gói gọn trong một cuộc trưng bày ảnh, “Thắp lửa niềm tin” còn giới thiệu đến người dân Thủ đô Hà Nội cùng các du khách thập phương về hành trình vượt đại dương đi tìm con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam...
Khách tham quan tại Nhà tù Hỏa Lò
Triển lãm chia thành nhiều thời kỳ: Trước khi thành lập Đảng; 1930 - 1945; 1945 - 1954 chống Thực dân Pháp; thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ; thời kỳ sau giải phóng 1975 - 1986.
Đặc biệt, giai đoạn từ 1986 đến nay khi Đảng ta kiên định đường lối độc lập, đổi mới đất nước, hội nhập thực hiện mục tiêu “Vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tại khu trưng bày trước khi thành lập Đảng, chùm ảnh giới thiệu về chặng đường bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con đường đi tìm ánh sáng để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp bao chông gai, thậm chí bị bắt tù đày. Thể hiện tình yêu nước, yêu dân tộc, yêu chuộng hoà bình vô cùng lớn lao của Người.
Giới thiệu chặng đường Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước đến khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần tiếp theo giới thiệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975).
Phong trào đấu tranh cách mạng nổ ra trong giai đoạn 1936 -1939.

Trong suốt sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc qua các thời kỳ nhiều cán bộ, đảng viên đã bị bắt giam nơi ngục tù của thực dân, đế quốc. Tổ hợp ảnh trưng bày được lấy ý tưởng từ những hình ảnh gợi nhớ về chốn “địa ngục trần gian” với tường đá, dây kẽm gai, song sắt... In chìm phía sau là hình ảnh của các chiến sĩ cộng sản dù bị gông cùm, xiềng xích vẫn bất khuất, hiên ngang.
Cách sắp xếp hình khối cùng hiệu ứng ánh sáng, không gian cuốn hút người xem. Đặc biệt, hình ảnh các chiến sĩ cách mạng được nhấn sáng bằng màu sắc nổi bật trên nền rêu phong, thể hiện cho ý chí của những người con yêu nước Việt Nam bị tù giam nơi hầm tối vẫn một lý tưởng cách mạng của Đảng, vì được lập dân tộc.
 Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày báo cáo tại hội nghị toàn quốc của Đảng, chuẩn bị cho tổng phản công năm 1949.
Giữa chốn “địa ngục trần gian”, cho dù bị tra tấn tổ chức Đảng vẫn bí mật được thành lập để lãnh đạo tù nhân đấu tranh, biến nhà tù thành trường học, nơi tôi luyện lý tưởng cách mạng cho nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.
Cũng bởi chí khí cách mạng được tôi luyện trong cùm gang, xích thép, các cán bộ cách mạng của ta đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi các đế quốc lớn ra khỏi bờ cõi biên cương, giành độc lập, thống nhất tổ quốc, thu non sông về một mối. Vinh quang này, không chỉ thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn có sự đoàn kết của toàn dân tộc.
Đấu tranh trong nhà tù Côn Đảo.

 Chuồng cọp Nhà tù Côn Đảo các chiến sĩ cách mạng vẫn tôi luyện chính trị, đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sau 45 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, đấu tranh chống lại các đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất toàn vẹn non sông.
“Thắp lửa niềm tin” để dựng xây đất nước
Sau khi đất nước thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và quyết tâm đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Từ năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giành được những thành tựu to lớn.
Hơn 30 năm qua, hình ảnh một Việt Nam ổn định về chính trị, vượt qua khủng hoảng kinh tế, đẩy lùi lạm phát, cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân... Điều đó, đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu quả hệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng một Việt Nam đoàn kết, người dân giữ trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn.
 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 là Đại hội đổi mới đầu tiên của Đảng ta, mở đường đưa nước ta vượt qua đói nghèo, lạc hậu để từng bước hội nhập với thế giới.

“Thắp lửa niềm tin” bắt đầu bằng hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước với nội dung “Mặt trời chân lý”, nói về việc đi tìm con đường chân lý của Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đưa đất nước ra khỏi ách thống trị của thực dân, phong kiến.
Phần 2 là “Vầng dương trong ngục thất”, đó là những câu chuyện về những con người “gan đồng”, “chí thép” giữa những chốn “Địa ngục trần gian” từ Nhà tù Hỏa Lò,  Nhà tù Sơn La, Nhà tù Côn Đảo, Trại giam tù binh Phú Quốc... nhưng họ vẫn tổ chức thành lập được tổ chức đảng, xây dựng phong trào cách mạng, tổ chức các lớp học chính trị, lãnh đạo Nhân dân khởi nghĩa giành thắng lợi.
Những thành tựu sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ thanh niên, truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng, vun đắp.

 
Phần 3 “Thắp lửa niềm tin”, là phần mà Nhà tù Hỏa lò muốn giới thiệu về đường lối đổi mới của Đảng, kế tiếp “ngọn lửa” sục sôi đấu tranh cách mạng của thế hệ trước, tiếp tục lãng đạo Nhân dân vượt lên khó khăn, xóa bỏ cơ chế, lề lối làm ăn kém hiệu quả, lạc hậu, từng bước xây dựng đất nước hiện đại, hội nhập với quốc tế.
Những hình ảnh các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội gặp gỡ thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, cũng là cách truyền lửa niềm tin để  dựng xây đất nước ngày càng hiện đại và trường tồn.
Triển lãm chủ đề “Thắp lửa niềm tin” kéo dài đến hết năm 2020.