Thay đổi để thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0

Theo VTV.VN
Chia sẻ Zalo

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, với những lĩnh vực truyền thống, sức ép lúc này là định hướng lại, thậm chí còn phải chấp nhận điều chỉnh quy hoạch.