Thay đổi Phó Chủ tịch Thường trực BCĐ quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng đã ký Quyết định 2046/QĐ-TTg cử Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 (BCĐ) thay Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận.

KTĐT - Thủ tướng đã ký Quyết định 2046/QĐ-TTg cử Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 (BCĐ) thay Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận.

Trước đó, BCĐ đã được thành lập theo Quyết định 1230/QĐ-TTg ngày 9/9/2008 và Quyết định 1603/QĐ-TTg ngày 10/11/2008.

BCĐ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tham mưu cho Thủ tướng xây dựng các chính sách, cơ chế và điều phối các hoạt động đào tạo nhân lực đạt chất lượng và hiệu quả.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần