Thay đổi quy hoạch phân lũ của hệ thống sông Hồng

Chia sẻ

KTĐT - Các khu phân lũ, làm chậm lũ cũ của hệ thống sông Hồng sẽ đ­ược bãi bỏ kể từ khi thủy điện Sơn La chính thức tham gia cắt lũ cho vùng hạ du.

KTĐT - Các khu phân lũ, làm chậm lũ cũ của hệ thống sông Hồng sẽ đ­ược bãi bỏ kể từ khi thủy điện Sơn La chính thức tham gia cắt lũ cho vùng hạ du.

Theo Nghị định 4/2011 có hiệu lực từ ngày 10/3/2011 của Chính phủ, các khu chậm lũ Tam Thanh thuộc tỉnh Phú Thọ, Lập Thạch thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Lương Phú - Quảng Oai, Ba Vì thuộc thành phố Hà Nội và hệ thống phân lũ sông Đáy sẽ được bãi bỏ kể từ khi công trình Thủy điện Sơn La chính thức tham gia cắt lũ cho hạ du.

Để thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ, sẽ sử dụng công trình thủy điện Sơn La, phối hợp với các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà tham gia điều tiết liên hồ cắt lũ cho hạ du. Cùng đó, dành dung tích phòng lũ của các hồ: Hồ Sơn La và hồ Hòa Bình trên sông Đà, hồ Tuyên Quang, hồ Thác Bà để điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du.

Trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều hoặc dự báo xuất hiện trận lũ lớn hơn lũ 500 năm xuất hiện một lần, nhưng nhỏ hơn lũ  thiết kế công trình hồ Sơn La (lũ 10.000 năm xuất hiện một lần) thì được sử dụng một phần dung tích chống lũ cho công trình để cắt giảm lũ cho hạ du nhưng phải đảm bảo an toàn công trình.

Một giải pháp khác được Chính phủ thông qua là việc quy hoạch xây mới, cải tạo nâng cấp các công trình đầu mối, hệ thống đê sông Đáy; nạo vét lòng dẫn sông để chủ động đưa nước sông Hồng vào sông Đáy, đảm bảo sức thoát nước tối đa.

Các khu phân lũ, làm chậm lũ trên hệ thống sông Hồng đã được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ trước và được củng cố, nâng cấp sau trận lũ lịch sử năm 1971. Các khu được chọn làm khu phân lũ, chậm lũ là những vùng trước đây còn khó khăn, ít dân cư. Đến nay các vùng này đã phát triển mạnh về dân số nên cần có sự thay đổi.