DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thay đổi thẩm quyền giải quyết TTHC lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài

31-12-2015 15:17
Kinhtedothi - Thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016, Sở Tư pháp TP Hà Nội thông báo về việc thay đổi thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài.
1. Kể từ ngày 01/01/2016, Sở Tư pháp sẽ dừng việc thực hiện 23 thủ tục hành chính về lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài (có danh sách cụ thể kèm theo); Việc giải quyết sẽ thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

2. Đối với các thủ tục hành chính: Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài; Cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài (Thủ tục số 21, 22, 23), Sở Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết cho các trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp (từ năm 1993 đến 31/12/2015).

3. Đối với các hồ sơ hành chính đã được tiếp nhận trước ngày 01/01/2016, Sở Tư pháp Hà Nội tiếp tục giải quyết và trả kết quả theo quy định.

Danh sách thủ tục hành chính về lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các quận, huyện, thị xã:

1. Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải Giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

2. Thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài

3. Xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài

4. Xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài

5. Ghi vào sổ đăng ký khai sinh việc sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi chú khai sinh)

6. Ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi chú kết hôn)

7. Ghi vào sổ đăng ký két hôn để công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

8. Ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi chú việc nhận cha, mẹ, con)

9. Ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con để công nhận việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Công nhận việc nhận cha, mẹ, con)

10. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

11. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

12. Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

13. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

14. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

15. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

16. Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

17. Đăng ký nhận con có yếu tố nước ngoài

18. Đăng ký nhận cha, mẹ có yếu tố nước ngoài

19. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

20. Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài

21. Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

22. Cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

23. Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: