Thay đổi thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ

Chia sẻ Zalo

KTĐT – Kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức từ 1 đến 2 lần/năm và gồm có 3 môn thi. Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ cũng có một số thay đổi.

Theo đó, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là một năm đối với các ngành mà thời gian đào tạo ở bậc đại học từ năm năm trở lên (đối với niên chế) hay 180 tín chỉ trở lên (đối với tín chỉ); Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là hai năm đối với các ngành mà thời gian đào tạo ở bậc đại học từ bốn năm rưỡi trở xuống (đối với niên chế) hay thấp hơn 160 tín chỉ (đối với tín chỉ). 

Trên đây là một trong các dự kiến được Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đưa ra lấy ý kiến trong Dự thảo thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thay đổi thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
 
Dự thảo nêu rõ, kì thi tuyển sinh thạc sĩ gồm 3 môn: môn ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo.

Đối với môn ngoại ngữ, căn cứ yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định môn ngoại ngữ trong tuyển sinh đối với từng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, kể cả ngoại ngữ thứ hai cho người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành ngoại ngữ.

Dựa vào khung trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 của khung châu Âu và dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 của khung châu Âu, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ của thí sinh. 

Căn cứ yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định môn ngoại ngữ được miễn thi cho một trong các trường hợp: Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục II), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền được Bộ GD-ĐT công nhận cấp; Học viên là người nước ngoài.

Đối với môn cơ bản, môn cơ sở của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo do cơ sở giáo dục đại học đề nghị trong hồ sơ đăng ký mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Để đảm bảo chất lượng, Dự thảo nêu rõ, đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện tại cơ sở giáo dục đại học, nơi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép đào tạo. Trường hợp cơ sở giáo dục đại học có phân hiệu, việc tổ chức đào tạo tại phân hiệu phải được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho phép.

Tuy nhiên lại nới quy định khi đưa ra khái niệm đào tạo thạc sĩ thực hành. Cụ thể, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định việc tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ theo hướng ứng dụng ở ngoài cơ sở giáo dục đại học. 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần