Thêm 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Chia sẻ

Kinhtedothi - Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận lần này thuộc các loại hình: Tiếng nói-chữ viết, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Nghề thủ công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Tri thức dân gian.

Thêm 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - Ảnh 1
Thông tin trên được đề cập tới tại Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL.

Cụ thể, các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận lần này bao gồm:

1. Chữ Nôm của người Tày (Bắc Kạn)

2. Lượn Slương của người Tày (Bắc Kạn)

3. Hát Bội Bình Định (Bình Định)

4. Nghệ thuật Bài Chòi (Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam)

5. Nghi lễ Then của người Tày (Cao Bằng)

6. Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng)

7. Lễ hội năm mới của người Giáy (Hà Giang)

8. Tri thức canh tác hốc đá của cư dân cao nguyên đá Hà Giang (Hà Giang)

9. Tết Khu Cù Tê của người La Chí (Hà Giang)

10. Kéo co của người Tày, người Giáy (Lào Cai)

11. Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được (Quảng Nam)

13. Nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu (Quảng Nam)

14. Múa Tân “tung Da” dá của người Cơ Tu (Quảng Nam)

15. Nghi lễ dựng Cây Nêu và bộ Gu của người Co (Quảng Nam)

16. Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khơme (Sóc Trăng)

17. Nghi lễ cấp sắc của người Dao (Thái Nguyên)

18. Múa Tắc Xình của người Sán Chay (Thái Nguyên)

19. Lễ hội Ok Om Bok của người Khơme (Trà Vinh)

Theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, các di sản văn hóa phi vật thể được lập hồ sơ khoa học để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia phải có đủ các tiêu chí: có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.