Thêm hơn 1.200 MW hòa lưới điện quốc gia

Chia sẻ

KTĐT - Số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, 10 tháng năm 2012, EVN đã đưa vào vận hành 6 tổ máy, bao gồm: Tổ máy 5 và 6 thủy điện Sơn La, thủy điện Đồng Nai 4 và thủy điện Kanak, với tổng công suất 1.153MW.

Như vậy, năm 2012, EVN đưa vào vận hành 7/8 tổ máy, với tổng công suất 1.263MW/1.373MW kế hoạch đầu năm. Các dự án thủy điện quan trọng khác như: Lai Châu, Mông Dương 1, Nghi Sơn 1, Duyên Hải 1, Vĩnh Tân II... đang tập trung để đảm bảo kế hoạch đề ra.