DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thêm ưu đãi cho một số đối tượng hộ nghèo

22-03-2014 10:05
Kinhtedothi - Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.
Theo đó, các hộ nghèo tại đây được vay vốn ưu đãi với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo (hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 0,65%/tháng). Mức vay tối đa là 10 triệu đồng/hộ khi vay vốn để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề. Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 năm; việc cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định này được thực hiện đối với các khoản vay phát sinh kể từ ngày 1/1/2014.

Trường hợp người vay đã vay vốn chương trình hộ nghèo (kể cả trường hợp đã vay đến mức tối đa 30 triệu đồng) nếu có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích trên hoặc phát triển ngành nghề thì tiếp tục được vay thêm tối đa 10 triệu đồng...
TAG: