Phương pháp mới, cách làm hay

Phương pháp mới, cách làm hay

Kinhtedothi - Nhìn từ Hà Nội có thể thấy, việc triển khai học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã và đang ngày càng nền nếp, tạo thành ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tin mới

Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển

Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển

Kinhtedothi - Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển.
Tăng kiểm tra, giám sát để nâng trách nhiệm công vụ

Tăng kiểm tra, giám sát để nâng trách nhiệm công vụ

Kinhtedothi - Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức có ý nghĩa hết sức to lớn, Qua đó, từng tập thể, cá nhân đã dần khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn trách nhiệm phục vụ người dân, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, để góp phần tháo gỡ nút thắt trong thủ tục hành chính.
Sự gương mẫu phải từ nhận thức đến hành động

Sự gương mẫu phải từ nhận thức đến hành động

Kinhtedothi - Từ những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực, các đơn vị tại Hà Nội đang tập trung vào ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương. Trong đó, đặc biệt đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Tăng sự kết nối giữa chính quyền với dân

Tăng sự kết nối giữa chính quyền với dân

Kinhtedothi - Việc học tập và làm theo những lời dặn của Bác về công tác dân vận đang được các cấp, các ngành trong cả nước cũng như TP Hà Nội đẩy mạnh thực hiện, bắt đầu từ những việc rất cụ thể và thiết thực hàng ngày. Từ đó tăng thêm sự kết nối giữa chính quyền và người dân, giảm đi sự bức xúc.
Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Kinhtedothi - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Nội đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các lĩnh vực công tác của TP. Đồng thời, năm 2022, TP tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” càng góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc cao hơn.
Trở thành hành động tự thân

Trở thành hành động tự thân

Kinhtedothi - Đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy với công việc; quyết liệt đổi mới tư duy hành động, đó là một trong những điểm nhấn trong học và làm theo Bác tại các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội. Để từ đó, việc học Bác dần thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, xóa bỏ đi sự trì trệ.
Quận Hà Đông: Gắn học Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quận Hà Đông: Gắn học Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Kinhtedothi - Thời gian qua, quận Hà Đông đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với chương trình hành động cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.
Gần dân để tăng tính kết nối

Gần dân để tăng tính kết nối

Kinhtedothi - Việc học tập và làm theo những lời dặn của Bác về “gần dân, trọng dân” đang được các cấp, các ngành trong cả nước cũng như TP Hà Nội đẩy mạnh thực hiện. Từ đó tăng thêm sự kết nối giữa chính quyền và người dân. Đó là yêu cầu và cũng là giải pháp quan trọng mà Hà Nội đang tập trung thực hiện để hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, DN tốt hơn.
Nhận thức và hành động hòa quyện vào nhau

Nhận thức và hành động hòa quyện vào nhau

Kinhtedothi - Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh khi các đơn vị triển khai Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về vấn đề này. Qua đó, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.