Thí điểm cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho 8.000 LĐ

Chia sẻ

KTĐT - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ in và phát hành Thẻ học nghề nông nghiệp thông qua các sở lao động thương binh và xã hội các địa phương.

KTĐT - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ in và phát hành Thẻ học nghề nông nghiệp thông qua các sở lao động thương binh và xã hội các địa phương.

Tại hội nghị giao ban toàn quốc theo hình thức truyền hình trực tuyến vừa được tổ chức, nhiều phương án thí điểm triển khai hình thức cấp thẻ học nghề cho lao động nông thôn đã được tính đến.

Theo đó, giai đoạn 2010 – 2011 sẽ đề xuất mô hình dạy nghề phù hợp thông qua việc thí điểm cấp Thẻ học nghề nông nghiệp cho khoảng 8.000 lao động nông thôn thuộc 2 nhóm đối tượng (lao động nông thôn trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động nông thôn làm dịch vụ kinh tế - kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp) với khoảng 30 nghề.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ in và phát hành Thẻ học nghề nông nghiệp thông qua các sở lao động thương binh và xã hội các địa phương. Mỗi lao động nông thôn đủ điều kiện được cấp 1 thẻ trong vòng 2 năm. Bộ cũng đã có thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm “Thẻ học nghề nông nghiệp”.

Được biết, năm 2010 sẽ xây dựng chương trình đào tạo cho 25 nghề ngắn hạn. Vì thế, các địa phương cần có thống kê sơ bộ về nhu cầu đào tạo nghề ngắn hạn, ít nhất là trong năm 2010 – 2011.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần