DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện

07-10-2011 10:21
KTĐT - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về việc Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về nguyên tắc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam thực hiện thí điểm hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện tại một số địa phương; chi phí cho việc quản lý, chi trả thực hiện theo qui định hiện hành.

Cuối năm 2012, tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

TAG: