DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thí điểm đánh giá sự hài lòng dịch vụ công qua mạng

30-10-2014 16:36
Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân về cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước.
Triển khai kế hoạch này là nhằm hỗ trợ các cơ quan nhà nước chủ động nắm bắt được mong muốn của tổ chức, công dân từ đó có những biện pháp quản lý, chỉ đạo cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Qua đó trong năm 2014, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 3 đến 5 đơn vị đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và ứng dụng.

Dựa trên kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, các đơn vị chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm trong nội bộ và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ công dân.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai thí điểm của năm 2014, sang đến năm 2015, Hà Nội sẽ xem xét triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân cho các đơn vị tiếp theo.

Cụ thể, hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân về việc cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước sẽ cho phép tổ chức, công dân có thực hiện giao dịch về thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước thành phố được tham gia đánh giá. Việc đánh giá được thực hiện theo 2 mức “hài lòng” và “không hài lòng”, với 4 tiêu chí sau: Một là, chất lượng thông tin về dịch vụ hành chính và cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa. Hai là, quy định về hồ sơ của thủ tục hành chính. Ba là, thái độ phục vụ của cán bộ. Bốn là, thời gian và chi phí phải trả cho dịch vụ hành chính.

Trong đó, mức độ “hài lòng” là hài lòng về tất cả 4 tiêu chí trên trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công của đơn vị. “Không hài lòng” được đánh giá theo từng tiêu chí trong 4 tiêu chí nêu trên.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước thành phố triển khai kế hoạch này. Đồng thời, chủ trì thực hiện khảo sát, đánh giá khả năng đáp ứng về hạ tầng và ứng dụng tại các cơ quan nhà nước để sẵn sàng triển khai thí điểm hệ thống đánh giá, đề xuất, báo cáo UBND TP để tổ chức triển khai thí điểm.

Theo kết quả điều tra xã hội học công tác CCHC và sự hài lòng của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của 15 quận, huyện, thị xã của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội mới đây, về cơ bản, người dân hài lòng với điều kiện cơ sở vật chất nơi thực hiện giao dịch hành chính cũng như thái độ, ý thức phục vụ và năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.
TAG: