Thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam , đồng thời thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Tập đoàn này hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam , đồng thời thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. Tập đoàn này hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con.

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm nòng cốt cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tương đồng thuộc Bộ Xây dựng và các địa phương để hình thành một tổ chức kinh tế mạnh đa sở hữu, trong đó sở hữu Nhà nước là chi phối; thực hiện tốt vai trò định hướng trong thực hiện chiến lược phát triển nhà và đô thị Việt Nam.

Có thể kể đến một số công ty mạnh trong Tập đoàn như: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam... 4 Công ty mẹ-Tổng công ty này sẽ được Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam quyết định chuyển thành công ty TNHH 1 thành viên trước ngày 1/7/2010.

Về cơ cấu, Công ty mẹ- Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết. Đồng thời giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị là đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng có thể  kinh doanh các lĩnh vực như đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm...

Thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị

Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị  được thành lập trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu, giúp việc, các đơn vị sự nghiệp và trực thuộc của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. 

Vốn điều lệ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam tại thời điểm thành lập (12/1/2010) là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam sau khi được xác định lại.

Cho đến nay, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam có 5 công ty con do Tập đoàn nắm 100% vốn điều lệ; 18 công ty con do Tập đoàn nắm trên 50% vốn điều lệ và 8 công ty liên kết, liên doanh do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước, có tối đa 9 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Các Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2010.

Doanh nghiệp nòng cốt của Tập đoàn Phát triển Nhà và đô thị Việt Nam

HUD là Tổng công ty Nhà nước được thành lập năm 2000, tiền thân là Công ty Phát triển Nhà và Đô thị (thành lập năm 1989). Qua 20 năm hoạt động, vị thế của Tổng công ty ngày càng được củng cố, phát triển ở thị trường trong và ngoài nước với thương hiệu “HUD” – là một trong những thương hiệu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển các dự án nhà ở và khu đô thị mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước những năm qua.

Năm 2005, Tổng Công ty đã hoàn thành cổ phần hoá các đơn vị thành viên và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tổng Công ty gồm có 20 đơn vị thành viên là các công ty con, công ty liên kết, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thuộc các lĩnh vực đầu tư, xây lắp, tư vấn thiết kế, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ đô thị, và dịch vụ vui chơi giải trí với nhiệm vụ chính là triển khai các dự án đô thị mới và nhà ở.

HUD liên tục phát triển với nhiều dự án và khu đô thị mới quy mô khác nhau, điển hình là khu đô thị mới Linh Đàm (thủ đô Hà Nội) trở thành mô hình Đô thị mới do Tổng Công ty khởi xướng và thực hiện thành công, mở đầu cho mô hình phát triển khu đô thị mới và trở thành xu thế phát triển đô thị hiện nay ở Việt Nam. Khu đô thị Linh Đàm đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký quyết định công nhận là một trong hai “khu đô thị kiểu mẫu” của Việt Nam hiện nay.

Với những thành quả trong 20 năm phát triển và đổi mới, HUD vinh dự được Chính phủ chọn là doanh nghiệp nòng cốt để hình thành Tập đoàn Phát triển Nhà và đô thị Việt Nam.