Thi hành công vụ gây thiệt hại phải bồi thường

Chia sẻ

KTĐT - Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức tập huấn Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị.

Theo qui định của Luật, người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại có nghĩa vụ phải hoàn trả cho ngân sách Nhà nước khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại. Ngoài ra, còn bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. TP cũng có chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị quán triệt vấn đề này tới các cán bộ, công chức...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần