Thị trường liên ngân hàng: Lãi suất tăng mạnh các kỳ hạn ngắn

Chia sẻ

KTĐT - Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và 3 tháng vừa có những diễn biến đáng chú ý.

KTĐT - Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và 3 tháng vừa có những diễn biến đáng chú ý.

Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn trong những ngày gần đây.

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và 3 tháng vừa có những diễn biến đáng chú ý.

Kết quả giao dịch từ nguồn này cập nhật trong ngày 22/10 ghi nhận lãi suất bình quân qua đêm đã chính thức lên trên 8%/năm, ở 8,02%/năm, thay vì dao động từ 7,11% - 7,30%/năm trước đó. Ở ngày vừa được cập nhật, ngày 26/10 vừa qua, lãi suất bình quân qua đêm tiếp tục tăng lên 8,38%/năm (trước đó một tổ chức đầu tư đưa ra con số là 8,45%/năm trong ngày 26/10 này).

Cùng với lãi suất qua đêm, lãi suất giao dịch bình quân các kỳ hạn ngắn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và 3 tháng cũng tăng mạnh.

Cụ thể, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, nếu trong ngày 22/10, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần là 8,92%/năm thì trong ngày 26/10 là 9,60%/năm. Tương tự trong so sánh này, ở kỳ hạn 2 tuần là 9,12% với 9,84%/năm; kỳ hạn 1 tháng là 9,67% với 10,09%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 10,35% với 11,08%/năm.

Trước đó, trong các ngày giao dịch giữa tháng 10, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần chỉ dao động trong khoảng 7,46% - 7,80%/năm; kỳ hạn 2 tuần trong khoảng 7,74% - 7,97%/năm; kỳ hạn 1 tháng trong khoảng 8,43% - 8,69%/năm và kỳ hạn 3 tháng trong khoảng 9,54% - 9,72%/năm.

Hiện kết quả giao dịch trong ngày 25/10 của tuần vừa qua, cũng như các ngày 27, 28 và 29 chưa được Ngân hàng Nhà nước cập nhật, nhưng với diễn biến trên, mức lãi suất giao dịch bình quân của cả tuần có thể có nhiều biến động.