Thoái vốn DN nông nghiệp chậm và lúng túng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 30/7, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị sơ kết tái cơ cấu DN Nhà nước 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đổi mới DN Nhà nước, đến hết năm nay Bộ NN&PTNT phải cổ phần hóa 12 DN. Đến nay, Bộ đã cổ phần hóa được 9 tổng công ty, trong đó tiến hành cổ phần hóa sớm hơn so với kế hoạch gồm Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Tuy nhiên, tiến độ thoái vốn ở các DN đầu tư ngoài ngành cũng như việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp còn khá chậm chạp.
Thoái vốn DN nông nghiệp chậm và lúng túng - Ảnh 1
Tính đến ngày 30/6, công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành mới chỉ đạt 1.825 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch đề ra, số vốn tiếp tục thoái là 3.308 tỷ đồng. Về sắp xếp đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, qua thẩm định phương án tổng thể mới có 21/42 tỉnh, TP gửi hồ sơ…Như vậy, giá trị vốn Nhà nước cần thoái trong 6 tháng cuối năm là khá nhiều, nếu các DN không tập trung, quyết liệt thực hiện thì sẽ không hoàn thành được kế hoạch tái cơ cấu DN Nhà nước năm 2015 cũng như kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015. 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nêu rõ, đổi mới DN Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của ngành. Do đó, các đơn vị trong ngành nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định 118 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới DN Nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh. Ông Phát cũng đề nghị các tập đoàn, tổng công ty đẩy mạnh kế hoạch thực hiện thoái vốn, trong quá trình triển khai phải thực hiện quyết liệt và bảo toàn vốn của Nhà nước.