THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thu Nhung
Chia sẻ

Chi nhánh PTQĐ Đông Anh và Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại Điểm X5, khu Ma Vũ, thôn Trung, xã Việt Hùng và Điểm X2, thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Cụ thể như sau:

* Giá khởi điểm:

- Khu đất Điểm X5, thôn Trung, xã Việt Hùng, gồm 22 thửa đất (từ thửa số 05 đến thửa số 26): 14.600.000đ/m2 (Mười bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

- Khu đất Điểm X2, thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, gồm 10 thửa đất (từ số 01 đến 05 và từ số 10 đến 14): 9.400.000đ/m2 (Chín triệu, bốn trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

* Phí tham gia đấu giá là: 500.000đ/thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một thửa đất).

* Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là:

- Xã Việt Hùng: 100.000.000đ/thửa đất (Một trăm triệu đồng trên một thửa đất).

- Xã Tiên Dương: 50.000.000đ/thửa đất (Năm mươi triệu đồng trên một thửa đất).

* Bước giá:

- Xã Việt Hùng: 300.000 đồng/m2 (Ba trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

- Xã Tiên Dương: 200.000 đồng/m2 (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

Các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể tìm hiểu thông tin Hồ sơ mời đấu giá tại trụ sở Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội, Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh, UBND các xã nơi có đất đấu giá, Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt, in tải miễn phí tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đông Anh.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và Phí tham gia đấu giá từ ngày 23/3/2017 đến ngày 20/4/2017.

- Việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đồng thời nộp phí tham gia đấu giá thông qua các hình thức:

+ Nộp trực tiếp tại các địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).

+ Gửi bằng thư bảo đảm Bản sao chứng từ xác định khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian quy định (đối với trường hợp chuyển khoản qua Ngân hàng vào tài khoản của Chi nhánh PTQĐ Đông Anh).

- Thời gian nộp Khoản tiền đặt trước từ ngày 19/4/2017 đến ngày 20/4/2017.

- Việc nộp khoản tiền mặt đặt trước được thực hiện thông qua các hình thức:

+ Nộp trực tiếp tại các địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).

+ Hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh PTQĐ Đông Anh (đồng thời gửi bằng thư bảo đảm hoặc nộp trực tiếp Bản sao chứng từ xác định khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá đã nộp trong khoảng thời gian quy định).

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể tự tìm hiểu thực địa các khu đất hoặc đăng ký với Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh để tổ chức cho các hộ gia đình cá nhân tham dự đấu giá đi thăm thực địa các khu đất để tìm hiểu cụ thể khu đất đấu giá vào ngày 21/4/2017.

- Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá được tổ chức vào ngày 21/4/2017 (thứ 6), tại Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất: 8h30 ngày 22/4/2017 (Thứ bẩy).

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất: tại Trụ sở UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

* Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước:

- Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Xổ Số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

+ Tài khoản số: 3591.0.9079991 Tại Kho bạc Nhà nước Đông Anh.

- Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt, địa chỉ: Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân các Xã có đất đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt; Điện thoại; 043.2474276. Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh; Điện thoại: 043.9654996.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần