DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thông báo của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục UNET

29-12-2015 15:28
Kinhtedothi - HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục UNET kính gửi các nhà góp vốn, các nhà đầu tư dự án trường Quốc tế UNISCAMPUS.
Số 926/ TB lần 1/HĐQT - UNET 2015- ngày 28 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Các nhà góp vốn, các nhà đầu tư dự án trường Quốc tế UNISCAMPUS.

Bằng văn bản này, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Giáo dục UNET xin thông báo tới toàn thể các nhà góp vốn nội dung như sau:

1. HĐQT công bố nội dung quyết định số 79/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2015 liên quan đến các giao dịch thuộc khu UNISLAND mở rộng:

1.1. Bác bỏ mọi giao dịch của ông Mạc Anh Tuấn với các nhà góp vốn khu UNISLAND mở rộng vì không thực hiện đúng yêu cầu của HĐQT theo quyết định đã ban hành đồng thời hành vi huy động góp vốn của ông Tuấn đã không được pháp luật cho phép.

1.2. Công ty UNET không liên quan bất kỳ trách nhiệm nào của ông Mạc Anh Tuấn đã giao dịch góp vốn với các nhà góp vốn.

1.3. Đề nghị các nhà góp vốn trình báo các cơ quan pháp luật giải quyết quyền lợi do góp vốn với ông Mạc Anh Tuấn vào khu UNISLAND mở rộng chưa có phê duyệt quy hoạch của các cấp có thẩm quyền.

2. Đối với các nhà góp vốn không thuộc khu UNISLAND mở rộng.

2.1. Công ty cũng chưa thể giao đất chưa có hạ tầng như hiện nay cho các nhà góp vốn vì quy định của pháp luật thay đổi hiện nay không cho phép.

2.2. Ông Mạc Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm cá nhân với các Hợp đồng góp vốn tự ý ký thanh lý với các nhà góp vốn vì chưa có Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho phép ông Tuấn thực hiện.

2.3. Hội đồng quản trị chưa tìm ra căn cứ pháp lý đầy đủ để giải quyết các hợp đồng góp vốn vì hiện nay ông Mạc Anh Tuấn cùng các hồ sơ liên quan không hiện diện tại Tập đoàn.

3. Kế hoạch thời gian tiếp nhận giải quyết hồ sơ góp vốn:

3.1 HĐQT khẩn thiết kính mời các nhà góp vốn đã ghi tại mục 2 kịp thời liên hệ với HĐQT để cung cấp tài liệu việc góp vốn thời gian từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016.

3.2 Địa điểm: Ban quản lý dự án UNISCAMPUS thôn Trại Giao, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên hệ: Ông Nguyễn Văn Yên và ông Lưu Văn Sáng, số điện thoại: 0981955742.

Ngoài thời hạn trên, HĐQT chúng tôi không thể bố trí thời gian giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan đến việc góp vốn đã ghi tại mục 2 nêu trên.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
 
TAG: