Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2021

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Căn cứ Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chí tiêu và Kế hoạch tuyến dụng viên chức làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2021;

Căn cứ kết quả thi phỏng vấn vòng 2 của các thí sinh dự thi; Biên bản họp của Hội đồng xél tuyển đế thông qua kết quả thi phỏng vấn vòng 2. Hội đồng xét tuyến viên chức báo Kinh tế và Đô thị thông báo kết quả thi Vòng 2, kỳ xét tuyến viên chức làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2021 (có danh sách kèm theo).

Theo quy định, Báo Kinh tế và Đô thị không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

Báo Kinh tế và Đô thị thông báo đến các thí sinh trúng tuyển, các cá nhân và tổ chức có liên quan được biết.