Thống kê chi tiết khoản đóng góp của học sinh

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 8/9, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị các trường báo cáo các số liệu thu chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh trong 3 năm học vừa qua.

Theo đó, liệt kê đầy đủ các khoản thu, mức thu của một học sinh và tổng số thu của một năm học, tổng số tiền mỗi học sinh phải nộp một năm học. Làm rõ việc sử dụng học phí thu được của mỗi trường, cách thức quản lý, nội dung chi, việc sử dụng 40% học phí phục vụ cải cách tiền lương. Đồng thời, đánh giá và đề xuất về qui định sử dụng 40% học phí phục vụ cải cách tiền lương. Sở cũng đề nghị các trường nêu rõ tiền quĩ của Hội phụ huynh học sinh mỗi trường; người quyết định việc thu; mức thu; tổng số tiền thu được; người quản lý; các khoản chi từ quĩ của hội phụ huynh học sinh mỗi trường. Ngày 15/9, Sở sẽ tổng hợp báo cáo UBND thành phố.