Thông qua Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2020.

Trình bày Tờ trình UBND TP, Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Kết quả thực hiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch Đầu tư công năm 2020 cấp thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng mức kế hoạch vốn trung hạn đã được phê duyệt là 107.303 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019, Thành phố đã cân đối bố trí là 79.115 tỷ đồng, đã giải ngân 67.490 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch đã giao. Lũy kế đến nay, Thành phố đã phân bổ 101.019 tỷ đồng, đạt 94,14% kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.
 Các đại biểu HĐND TP nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết. 
Đối với Kế hoạch Đầu tư công năm 2020, Thành phố giao Kế hoạch đầu tư phát triển là 44.918 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp Thành phố là 28.104 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 16.814 tỷ đồng. Riêng phân bổ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố gồm 207 dự án, trong đó: 123 dự án chuyển tiếp chiếm 87% tổng số vốn cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố, còn lại 84 dự án mới chỉ chiếm 13% tổng số vốn.
Đến hết ngày 30/4/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển của toàn Thành phố đạt 13,8% kế hoạch, cao hơn mức cùng kỳ năm 2019 là 12,1%. Trong đó, giải ngân vốn xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố đạt 13,4% kế hoạch vốn. Các dự án dân sinh bức xúc, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid19 được đẩy nhanh tiến độ. Số dự án đã hoàn thành là 25 dự án (chiếm 23% số dự án dự kiến hoàn thành theo kế hoạch đầu năm - 108 dự án). Trong số 84 dự án mới, đến nay, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 82/84 dự án; hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán 56/84 dự án; tổ chức đấu thầu và khởi công 30 dự án, còn 54 dự án tiếp tục đấu thầu, khởi công trong các tháng tiếp theo.
“Mặc dù, tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân có cải thiện so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp và chậm tiến độ so với yêu cầu” – Giám đốc Sở KH-ĐT nói.
 Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền. 
Trên cơ sở rà soát khả năng triển khai thực tế, UBND Thành phố đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và giảm số vốn kế hoạch năm 2020 đã giao 2.112.500 triệu đồng của 29 dự án (28 dự án XDCB tập trung Thành phố, 01 dự án chương trình mục tiêu của Thành phố). Số vốn từ nguồn điều chỉnh giảm này, UBND Thành phố đề xuất bổ sung vốn cho một số dự án cấp bách; dân sinh, bức xúc; dự án hoàn thành trong năm 2020; các dự án có khả năng thực hiện tốt và một số dự án mới (7 dự án).
Đồng thời, UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến về phương án phân bổ chi tiết phần vốn ngân sách Trung ương năm 2020 để thu hồi ứng trước đến hết năm kế hoạch 2019 chưa bố trí để thu hồi đối với 2 dự án (với số vốn là 161.600 triệu đồng).
Việc UBND Thành phố rà soát, đưa ra nguyên tắc điều chỉnh, phương án bố trí vốn năm 2020 và bố trí thu hồi ứng trước đến hết năm kế hoạch 2019 là cần thiết nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước; phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.