Thu hồi chứng chỉ hành nghề y nếu gây hậu quả nghiêm trọng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong những nội dung của Thông tư quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế vừa ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.

Việc ban hành Thông tư nhằm tăng cường quản lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh minh họa
Việc ban hành Thông tư nhằm tăng cường quản lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh minh họa
Theo đó, từ ngày 15/12, đối với trường hợp hành nghề nhưng vi phạm chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh sẽ bị thu hồi, đình chỉ toàn bộ hoặc một phần chứng chỉ hành nghề. Đối với cơ sở khám chữa bệnh vi phạm Luật khám bệnh, chữa bệnh cũng sẽ bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn. Mức độ sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề hay cơ sở khám chữa bệnh sẽ do Hội đồng chuyên môn quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh. Riêng đối với cơ sở khám chữa bệnh ngay khi quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn có hiệu lực phải có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở KCB khác có đủ điều kiện.

Ngay khi quyết định thu hồi giấy phép hoạt động có hiệu lực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dưới mọi hình thức; báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về số lượng người bệnh, tình trạng người bệnh và kế hoạch, phương án chuyển người bệnh đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có đủ điều kiện để tiếp tục khám và điều trị cho người bệnh; trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu hồi, người đứng đầu hoặc đại diện hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm nộp lại bản gốc của giấy phép hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi...

Trong Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Kinh tế đô thị cuối tuần