Thu ngân sách đạt 97,1% dự toán

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2014 đạt 759,7 ngàn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa 513,2 ngàn tỷ đồng, bằng 95,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 151,1 ngàn tỷ đồng, bằng 98,1%. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2014 đạt 894,2 ngàn tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán năm.