Thu ngân sách đạt hơn 672 nghìn tỷ đồng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2014 ước tính đạt 672,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9% dự toán năm.

Kinhtedothi - Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2014 ước tính đạt 672,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9% dự toán năm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong đó, thu nội địa 448,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%; thu từ dầu thô 83,2 nghìn tỷ đồng, bằng 97,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 137 nghìn tỷ đồng, bằng 89%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 148,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 96,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 88 nghìn tỷ đồng, bằng 82%; thuế thu nhập cá nhân 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 80,4%; thuế bảo vệ môi trường 9,4 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9%; thu phí, lệ phí 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2014 ước tính đạt 809 nghìn tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 134,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82,6% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 130,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7%).

Ngoài ra, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 567,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,7%; chi trả nợ và viện trợ 106,9 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1%.