Thu ngân sách gặp khó, Hoàng Mai tìm giải pháp hoàn thành mục tiêu

Đông Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - 6 tháng cuối năm 2022, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai còn phải thu theo dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 2.704,2 tỷ đồng (57,4% dự toán pháp lệnh). Để hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục Thuế Hoàng Mai đã đề ra 7 giải pháp lớn.

6 tháng, thu ngân sách đạt 40% dự toán

6 tháng đầu năm 2022, Chi cục Thuế Hoàng Mai dự kiến thực hiện tổng thu NSNN trên địa bàn quận là 1.753,4 tỷ đồng, đạt 42,6% dự toán pháp lệnh (DTPL), bằng 54,1% so cùng kỳ. Trong đó, số thu ngân sách của Chi cục Thuế ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.525 tỷ đồng, đạt 40% dự toán pháp lệnh; bằng 48,3% so cùng kỳ. Tổng thu loại trừ tiền sử dụng đất ước thực hiện 1.461,2 tỷ đồng, đạt 59,2% DTPL, tăng 0,3% so cùng kỳ.

Thu ngân sách gặp khó, Hoàng Mai tìm giải pháp hoàn thành mục tiêu - Ảnh 1

Các hộ kinh doanh ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách quận Hoàng Mai

Như vậy, thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên đơn vị rất nặng nề. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2022, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai còn phải thu theo dự toán thu NSNN là 2.704,2 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất 1.149,3 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất 1.483tỷ đồng.

Đây thực sự là một nhiệm vụ rất khó khăn trong tình hình hiện nay khi hầu hết doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực như ăn uống, du lịch, nhà nghỉ, doanh nghiệp xuất khẩu… trên địa bàn Hoàng Mai bị ảnh hưởng nặng nề.

7 giải pháp lớn

Để hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục đã đề ra 7 giải pháp.

Thứ nhất, đánh giá phân tích tình hình sản xuất kinh doanh đối với từng ngành, từng lĩnh vực, nhận diện rõ những yếu tố ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách, điều hành, khai thác nguồn thu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất.

Thứ 2, tập trung lực lượng, đôn đốc các DN, hộ kinh doanh sát với mục tiêu: thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, không để nợ mới phát sinh.

Tiếp tục chủ động thực hiện, phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp, biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN nhằm duy trì, ổn định và phát triển hoạt động SXKD, tạo nguồn thu bền vững.

Tăng cường kiểm tra chống thất thu, kiểm tra việc kê khai thuế của các Doanh nghiệp đảm bảo hạn chế tối đa tình trạng trốn lậu thuế. Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác phân tích hồ sơ trước khi tiến hành kiểm tra nhằm rút ngắn thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí và tạo thuận lợi cho NNT.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương trong việc rà soát, kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, chống thất thu thuế. Kiểm tra hộ được cấp đăng ký kinh doanh (ĐKKD) đưa vào quản lý, kiến nghị với UBND quận thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD đối với các trường hợp thực tế không kinh doanh. Tiếp tục rà soát phối hợp UBND các phường thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc thu nợ đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các bước theo quy trình và quy định, phấn đấu tỷ lệ nợ đọng thuế đến 31/12/2022 ở mức dưới 5% tổng thu Ngân sách; tập trung rà soát, điều chỉnh, chuẩn hóa dữ liệu, phân loại và xác định chính xác số nợ thuế, đồng thời phân tích, đánh giá rõ thực chất tình hình nợ thuế, đánh giá tính chất, mức độ, nguyên nhân nợ thuế của từng doanh nghiệp để có biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế phù hợp.

Tiếp tục tham mưu với UBND quận Hoàng Mai, duy trì thực hiện ban chỉ đạo đôn đốc nợ, quyết liệt các biện pháp đối với các dự án nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lâu năm; tham mưu các biện pháp phối hợp công an, UBND quận mời lên làm việc từ đó xác định tiếp các nguyên nhân, đề xuất tháo gỡ, biện pháp xử lý đôn đốc nợ.

Công tác quản lý các khoản thu từ đất: Đối với đấu giá tiền sử dụng đất: tham mưu UBND quận, phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án để nắm bắt kịp thời tiến độ từng dự án của quận để đôn đốc nộp NSNN. Triển khai phối hợp với UBND 14 phường tập chung công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nộp tiền vào NSNN và thanh toán Biên lai kịp thời cũng như chú trọng công tác rà soát, đôn đốc thu hồi nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần