Thu ngân sách giảm 1,7% so với cùng kỳ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo số liệu của Cục Thuế Hà Nội, tính đến nay, số thu NSNN trên địa bàn ước đạt gần 86.300 tỷ đồng, bằng 64% dự toán pháp lệnh, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện chính sách miễn, giãn, giảm thuế của Chính phủ cho DN và người nộp thuế làm giảm nguồn thu của Hà Nội trên 5.000 tỷ đồng… Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục rà soát các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế.