DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thu ngân sách hơn 376 nghìn tỷ đồng

29-06-2014 07:41
Kinhtedothi - Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến...
Kinhtedothi - Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/6/2014 ước tính đạt 376,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa 256,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6%; thu từ dầu thô 48,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 70,5 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8%.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong đó, thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 83,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,4% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 56,4 nghìn tỷ đồng, bằng 50,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 52,8 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2%; thuế thu nhập cá nhân 24,3 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4%; thuế bảo vệ môi trường 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5%; thu phí, lệ phí 4,6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ng
ày 15/6/2014 ước tính đạt 449,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm. Trong đó chi đầu tư phát triển 72,6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 70 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3%).

Ngoài ra, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 321,7 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7%; chi trả nợ và viện trợ 55,1 nghìn tỷ đồng, bằng 45,9%.
TAG: