Thu ngân sách năm 2022 của Quảng Ngãi, nhận diện thuận lợi và khó khăn

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước của Quảng Ngãi là 24.293,1 tỷ đồng (trung ương giao 19.240 tỷ đồng, tăng 5.053 tỷ đồng), trong đó: Thu nội địa 16.710 tỷ đồng, chiếm 68,8%, tăng 11,3% so với năm 2021; thu thuế xuất nhập khẩu 7.500 tỷ đồng, chiếm 30,9%; còn lại thu từ vay vốn 83,1 tỷ đồng.

Đây là thông tin được ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào sáng 10/12.
 Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Theo ông Đặng Văn Minh, trong khoản thu nội địa, có đến 3.100 tỷ đồng thu từ tiền sử dụng đất. Đây là chỉ tiêu rất cao, vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch thu chi tiết cho từng nội dung cụ thể, gắn với tiến độ thu, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định, 2022 là năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh có những thuận lợi nhất định đó là tỷ lệ thu để lại cho ngân sách địa phương được trung ương thống nhất nâng từ 88% lên 97%, và được hưởng hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như các tỉnh không điều tiết về ngân sách trung ương.
Tuy nhiên, Quảng Ngãi cũng gặp bất lợi trong trường hợp ngân sách địa phương tăng thu, tỉnh phải sử dụng 70% nguồn tăng thu do ngân sách địa phương được hưởng để bổ sung nguồn cải cách tiền lương, và chủ yếu dùng để chi cho các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành (vì Quảng Ngãi là tỉnh có điều tiết thu ngân sách trung ương). Như vậy tỉnh chỉ được sử dụng 30% để thực hiện chi trả nợ, trích nộp quỹ dự trữ tài chính, thực hiện chính sách an sinh xã hội và tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng.
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 là 17.471 tỷ đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương là 15.928 tỷ đồng, chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu 1.544 tỷ đồng.
Ông Đặng Văn Minh cho biết, để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý vốn đầu tư công; thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo tiến độ và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án đầu tư công và dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Tiếp tục chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để cùng với nguồn lực của Nhà nước sớm hoàn thành nhiệm vụ đột phá đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.
“Quan điểm chỉ đạo trong thu hút đầu tư hiện nay là tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là quỹ đất cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế để mở rộng quy mô sản xuất. Đối với các quỹ đất có quy mô lớn, sẽ thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế có kinh nghiệm, năng lực thực sự để đầu tư một cách đồng bộ cả khu vực để góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế trong tương lai. Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhỏ và vừa thì sẽ sắp xếp, bố trí vào những khu vực được quy hoạch riêng để hoạt động”, ông Đặng Văn Minh nói.
Trong thời gian tới, Quảng Ngãi kiên quyết chỉ đạo xử lý chấm dứt hoạt động dự án hoặc thu hồi chủ trương đầu tư đối với những nhà đầu tư chậm thực hiện dự án, giữ đất để chuyển nhượng dự án, không có năng lực và kinh nghiệm thực hiện.
 Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 27 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh.
“HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện, để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đề nghị các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi những nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.