Thu ngân sách trên địa bàn Nam Từ Liêm ước đạt 7.610 tỷ đồng

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 17/12, HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ hợp thứ 18. Năm 2020, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực.

Dự kiến, quận hoàn thành 14/14 chỉ tiêu Thành phố giao, trong đó, 6/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch và hoàn thành 21/22 chỉ tiêu kinh tế- xã hội HĐND quận giao. Cụ thể, kinh tế duy trì tăng trưởng 10,2%; giá trị sản xuất các ngành ước đạt 56.705 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 7.610 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Quận đã triển khai tích cực và hoàn thành 3 tuyến đường giao thông….
Năm 2020, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận Nam Từ Liêm vẫn tích cực
Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu HĐND quận đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2021, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và nhiều Nghị quyết khác.
Tại Kỳ họp, ông Trần Đức Hoạt – TUV, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm đề nghị, đại biểu HĐND quận phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính, ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; thảo luận cho ý kiến để bổ sung hoàn thiện chủ đề công tác năm 2021, làm rõ giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 5 năm, xem xét quyết định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá để tạo cho được những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực ngay trong năm 2021; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, đảm bảo cách hỏi, cách trả lời trọng tâm, hiệu quả…