Thu thập thông tin trực trạng lao động tại Hà Nội

Hà Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 1/7 đến 30/7, Hà Nội sẽ tiến hành thu thập thông tin biến động về cung, cầu lao động, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND triển khai thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2016 trên địa bàn thành phố.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo đó, từ 1/7 đến 30/7, tiến hành thu thập thông tin biến động về cung, cầu lao động, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.  

UBND cấp xã tổ chức thực hiện: Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thôn, tổ dân phố và tương đương vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần cung lao động. Nhận và bàn giao sổ cung lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin cung lao động theo kế hoạch của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND TP Hà Nội: Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung lao động trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã để chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thu thập thông tin của người lao động. Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương. Chuyển tải dữ liệu cung lao động của TP Hà Nội vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 1/9 đến ngày 30/9 hằng năm.

Liên quan đến thu thập, ghi chép và cập nhật thông tin biến động về phần cầu lao động, thời điểm thu thập thông tin là ngày 1/7 hàng năm; thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7 đến 30/7. Tương tự, thu thập thông tin về người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu để thu thập thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thu thập thông tin về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu thu thập thực hiện theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn…

Việc thu thập thông tin thị trường lao động nhằm làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung cầu lao động. Thu thập thông tin về thực trạng lao động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí nguồn nhân lực…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần