Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng: “Tăng phân cấp cho địa phương trong sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện”

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-“Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý hành chính trên phạm vi cả nước, Bộ sẽ xem lại các tiêu chí thành lập các tổ chức cơ quan chuyên môn đặc thù; tổ chức cơ cấu bên trong sở (phòng, chi cục); số cấp phó tối đa ở sở, phòng, chi cục…. Trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ xem xét việc này cho phù hợp đặc thù các địa phương", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết.

Trong buổi họp báo chiều nay của Bộ Nội vụ, trước vấn đề được dư luận đang rất quan tâm là công tác tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, đại diện Bộ Nội vụ cho biết: Căn cứ Kết luận của Ban Cán sự đảng Chính phủ tại Thông báo số 1063-TB/BCSĐCP ngày 11/9/2019, Bộ Nội vụ đang dự thảo văn bản báo cáo Bộ Chính trị về việc hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác này theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 34-KL/TW.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin: Căn cứ Thông báo số 1063/TB-BCSĐCP ngày 11/9/2019 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Đặc biệt, Bộ đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cấp tỉnh).

 Ông Nguyễn Văn Lượng thông tin

Về vấn đề này, tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Lượng - Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ) khẳng định: Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 24 về sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và nghị định 37 thay thế Nghị định về sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện đã được Bộ trình khá lâu, rất nhiều lần, hiện không có vướng mắc gì ở Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, khi Bộ trình lên, Ban Cán sự Đảng Chính phủ mới đây có Thông báo số 1063 ngày 11/9/2019 giao Bộ tiếp tục nghiên cứu một số nội dung như: Đề xuất Chính phủ ban hành một nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan ở một số địa phương; nghiên cứu sửa đổi một số quy định về tiêu chí thành lập các cơ quan chuyên môn đặc thù… theo tinh thần phân cấp cho địa phương; phối hợp Ban Tổ chức T.Ư báo cáo Bộ Chính trị về việc chưa triển khai các nội dung về khung số lượng các trường hợp hợp nhất sáp nhập các cơ quan thuộc cấp tỉnh, cấp huyện. “Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo đó, chúng tôi đang tích cực hoàn thiện các văn bản liên quan để báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị”, ông Nguyễn Văn Lượng cho biết.

Cũng về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nêu rõ: Về các dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 24, nghị định 37, Bộ đã chủ động trình từ tháng 5/201, trước Hội nghị T.Ư 6, sau đó Bộ lại tiếp tục trình. Hiện nay, do còn nhiều ý kiến khác nhau của các bộ, ngành, địa phương liên quan công tác hợp nhất, sáp nhập, thí điểm…, Ban Cán sự Đảng Chính phủ yêu cầu Bộ tiếp tục nghiên cứu.

 Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu

“Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý hành chính trên phạm vi cả nước, chúng tôi sẽ xem lại các tiêu chí thành lập các tổ chức cơ quan chuyên môn đặc thù; tổ chức cơ cấu bên trong sở (phòng, chi cục); số cấp phó tối đa ở sở, phòng, chi cục…. Trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ xem xét việc này cho phù hợp đặc thù các địa phương. Nội dung này đã được trình rồi và sẽ tiếp tục được Bộ hoàn thiện để trình”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định.