Thủ tướng bổ nhiệm một số Ủy viên Hội đồng cạnh tranh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm các ông Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm các ông Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Trọn g Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính và ông Nguyễn Am Hiểu, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh; ông Nguyễn Hữu Chí, nguyên Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Australia làm ủy viên chuyên trách Hội đồng cạnh tranh.

Theo Quyết định 1954/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thay cho ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thôi kiêm giữ chức vụ Ủy viên này.

Theo Quyết định 1927/QĐ-TTg, Thủ tướng đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004-2011 của ông Nguyễn Văn Thành, để nghỉ hưu theo chế độ.

Kinh tế đô thị cuối tuần