Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai một số dự án giao thông

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ thành phố Đà Nẵng sẽ được xem xét sau khi có có chủ trương.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ thành phố Đà Nẵng sẽ được xem xét sau khi có có chủ trương.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 604 đoạn qua thành phố Đà Nẵng theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao).

UBND thành phố Đà Nẵng quyết định theo thẩm quyền và lựa chọn nhà đầu tư BT, chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp và tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để khai thác hoàn vốn Dự án BT.

Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ thành phố Đà Nẵng sẽ được xem xét sau khi có có chủ trương.

** Về Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức Hợp đồng BT, Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo tư vấn lập dự án, hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư, trên cơ sở đó ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt dự án BT trên và tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ của dự án.

UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện giải phóng mặt bằng dự án thuộc địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ dự án và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

** Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn còn lại của quốc lộ 27, đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk; đồng thời làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí vốn cho dự án.

Kinh tế đô thị cuối tuần