Thủ tướng đồng ý chủ trương mới được mua máy bay

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 về quản lý hoạt động thuê, mua máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư máy bay.

Nghị định gồm 6 Chương, 35 Điều quy định nhiều vấn đề liên quan tới hoạt động thuê, mua máy bay; hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu cho thuê máy bay; các yêu cầu đối với máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư máy bay; quy trình lựa chọn cơ sở bảo dưỡng sữa chữa máy bay và động cơ máy bay…

Nghị định quy định về điều kiện, thẩm quyền quyết định và trình tự thực hiện việc thuê, mua máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư máy bay cho mục đích dân dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên để mua máy bay, động cơ máy bay.

Các hoạt động không phải lập dự án đầu tư bao gồm: thuê máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư máy bay và mua phụ tùng vật tư máy bay, dịch vụ phụ tùng vật tư máy bay, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy bay, động cơ máy bay, phụ tùng vật tư máy bay của doanh nghiệp Việt Nam có tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước từ 30% trở lên.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến các hoạt động trên.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án động cơ, phụ tùng vật tư máy bay có sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trường hợp mua máy bay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư sau khi có ý kiến đồng ý về mặt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2012./.

Kinh tế đô thị cuối tuần