DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân

07-04-2016 08:39
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu bài phát biểu của Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủInfographic: Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Video tuyên thệ và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc "Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ. Đây là vinh dự to lớn và là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu bài phát biểu của Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:
Video tuyên thệ và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

"Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ. Đây là vinh dự to lớn và là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.
Là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành Quốc hội, tôi sẽ cùng đồng chí thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt chức nặng, nhiệm vụ theo quy định  của Hiến pháp và pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, hợp tác ủng hộ của Quốc hội, của Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể Nhân dân, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm, nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ  máy hành chính Nhà nước và  trong toàn xã hội."

Kết thúc bài phát biểu, Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị Thủ tướng tiền nhiệm đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa, chúc người tiền nhiệm sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp trên nhiều phương diện cho đất nước.
TAG: