DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Bình Định, Đồng Nai

08-01-2016 07:36
Kinhtedothi - Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Bình Định, Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016.
Cụ thể, tại Quyết định 2544/QĐ-TTg, Quyết định 2545/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên; ông Trần Châu, Tỉnh ủy viên.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa cho các tân Phó Chủ tịch tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa cho các tân Phó Chủ tịch tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Đồng thời, tại Quyết định 2541/QĐ-TTg, Quyết định 2542/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Trần Thị Thu Hà và ông Mai Thanh Thắng, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Quyết định 2543/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng thời, tại Quyết định 2540/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tỉnh Đồng Nai, tại Quyết định 2556/QĐ-TTg, Quyết định 2558/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Tỉnh ủy viên; ông Nguyễn Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên.Đồng thời, tại Quyết định 2553/QĐ-TTg, Quyết định 2554/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Minh Phúc và ông Nguyễn Thành Trí.

Tại Quyết định 2557/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Thuộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng thời, tại Quyết định 2555/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai  nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Đém, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu theo chế độ.
TAG: