Thủ tướng yêu cầu hạn chế nhập khẩu, giảm mạnh nhập siêu

Chia sẻ

KTĐT - Hôm nay (3/12), Thủ tướng đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng quyết liệt "vào cuộc" nhằm hạn chế nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu, giảm mạnh nhập siêu

KTĐT - Hôm nay (3/12), Thủ tướng đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng quyết liệt "vào cuộc" nhằm hạn chế nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu, giảm mạnh nhập siêu; ngăn chặn ngay các hoạt động kinh doanh vàng làm mất ổn định và gây thiệt hại cho nền kinh tế;...

Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Có thể thấy đây là những vấn đề "nóng" đã được đặt trên bàn nghị sự trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 vừa diễn ra trong ngày 1/12. Bởi vậy, bằng văn bản pháp lý ban hành sáng nay (3/12), Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành chức năng phải quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước, giám sát thị trường, đặc biệt là liên quan đến vấn đề thuế, nhập khẩu, kinh doanh vàng, chứng khoán,... cũng như đôn đốc việc sớm dự thảo các quyết sách của Chính phủ liên quan đến hỗ trợ lãi suất năm 2010 đang được cả nước đón đợi.

Ban hành ngay các quy định cần thiết

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời căn cứ cung cầu chất lượng hàng hóa, yêu cầu bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để xây dựng và ban hành ngay các quy định cần thiết (hàng rào kỹ thuật), kết hợp với các biện pháp về thuế để tăng cường quản lý, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, góp phần giảm mạnh nhập siêu.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2009 ước tính đạt 4,7 tỷ USD, giảm 6,5% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2008. Tính chung 11 tháng qua, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu ước tính đạt 51,3 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Chưa tính tháng cuối năm (tháng 12), đến nay kim ngạch hàng hoá nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước nhìn chung đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhiều mặt hàng mặc dù lượng nhập khẩu tăng nhưng do giá giảm nên kim ngạch giảm. Tuy nhiên, nhập siêu hàng hóa tháng 11/2009 ước tính 1,97 tỷ USD. Nhập siêu 11 tháng năm 2009 ước tính 10,4 tỷ USD, bằng 20,3% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu và bằng 61,1% mức nhập siêu cùng kỳ năm 2008. Như vậy, nhìn lại những con số nhập siêu cho thấy xu hướng nhập siêu có chiều hướng tăng trong những tháng cuối năm 2009.

Ngăn chặn ngay hành động kinh doanh vàng làm mất ổn định, gây thiệt hại kinh tế 

Cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ vừa qua là “không thể để sức ép tỷ giá lên thị trường ngoại hối, không để giá vàng hoành hành như những ngày gần đây”, trong văn bản ra ngày 3/12, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiên quyết và nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước đối với kinh doanh vàng, nhất là quản lý hoạt động của các Trung tâm Giao dịch Vàng, phải ngăn chặn ngay các hành động kinh doanh vàng làm mất ổn định và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại quy định và tổ chức hoạt động thu đổi ngoại tệ, bảo đảm mọi hoạt động về thu đổi ngoại tệ phải được giám sát của các cơ quan chức năng và tuân thủ đúng quy định. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hoạt động trái pháp luật trong lĩnh vực này.

Đối với hoạt động chứng khoán, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để các hoạt động kinh doanh chứng khoán thực hiện đúng quy định; kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, huy động vốn không đúng quy định để kinh doanh chứng khoán.

Trước 10/12, hoàn thiện dự thảo quyết sách về hỗ trợ lãi suất năm 2010

Lưu ý dự thảo các quyết sách trên phải có sự tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp Chính phủ tháng 11/2009, Thủ tướng giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công Thương hoàn thiện các dự thảo Quyết định của Thủ tướng về thực hiện hỗ trợ lãi suất năm 2010 đối với các khoản vay ngân hàng của các tổ chức, cá nhân, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10/12/2009.

Trong phiên họp Chính phủ diễn ra ngày 1/12 vừa qua, Thủ tướng đã quyết định dừng thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưu động ngắn hạn theo Quyết định số 131/QĐ-TTg  theo thời hạn như đã quy định (31/12/2009), tiếp tục triển khai trong năm 2010 việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn để thực hiện đầu tư mới nhằm phát triển sản xuất kinh doanh (Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009) và khoản vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp (Quyết định 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao thường trực Chính phủ và các Bộ liên quan tổng hợp, xem xét việc điều chỉnh, bổ sung về mức hỗ trợ, đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất cho phù hợp với thực tế và công bố trong thời gian tới.

Kinh tế đô thị cuối tuần