Thừa Thiên Huế đầu tư, bảo tồn 5 di tích quan trọng

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích trong hệ thống di sản Huế.

Cụ thể các di sản gồm: Quốc Tử Giám, Đàn Nam Giao (phần còn lại), Điện Cần Chánh, Lăng vua Thiệu Trị (giai đoạn 3), Lăng vua Tự Đức (phần còn lại).
Di tích Quốc Tử Giám được xem là trường đại học đầu tiên được xây dựng dưới triều Nguyễn ở Huế, công trình này được xây dựng, mở rộng nhiều lần dưới các triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Đến năm Mậu Thân (1908), vào thời vua Duy Tân thì dời về phía Đông Hoàng thành, bên trong phạm vi Kinh thành Huế, tức là vị trí hiện tại. Hiện nay, các hạng mục công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng cần thiết phải được bảo tồn, tôn tạo kịp thời. Dự án Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế có tổng mức đầu tư là 60,582 tỷ đồng.
Công trình kiến trúc Di Luân Đường thuộc Quốc Tử Giám. Ảnh: A.TUẤN
Tổng thể di tích Lăng vua Thiệu Trị đến nay đã tồn tại hơn 150 năm. Hiện nay, các công trình kiến trúc thuộc tổng thể lăng đã bị xuống cấp rất nghiêm trọng. Vì vậy, cần thiết phải được đầu tư bảo tồn, tu bổ kịp thời. Dự án này có tổng mức đầu tư 60,584 tỷ đồng.
Lăng vua Tự Đức được xây dựng vào năm 1864, là một trong những khu lăng tiêu biểu, điển hình cho lối kiến trúc cảnh quan của kiến trúc truyền thống Huế. Thời gian qua, các công trình di tích thuộc quần thể lăng vua Tự Đức đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên, do nguồn kinh phí khó khăn nên vẫn còn một số công trình quan trọng chưa được bảo tồn, tu bổ; hiện đang trong tình trạng hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng cần được đầu tư kịp thời. Dự án này có tổng mức đầu tư là 99,823 tỷ đồng.
Đàn Nam Giao triều Nguyễn là di tích được vua Gia Long cho xây dựng năm 1806 là nơi các vua triều Nguyễn làm lễ tế trời hàng năm. Hiện nay di tích Đàn Nam Giao vẫn chưa được đầu tư bảo tồn, tu bổ hoàn thiện tổng thể, do đó cần thiết phải được tiếp tục đầu tư nhằm phục hồi, hoàn thiện phần còn lại. Dự án Bảo tồn, tu bổ dị tích Đàn Nam Giao (phần còn lại) có tổng mức đầu tư là 40,382 tỷ đồng .
Điện Cần Chánh được xây dựng từ năm 1804, là một trong những công trình kiến trúc được xây dựng sớm nhất trong Hoàng Thành. Điện là nơi nhà vua thiết triều, thường tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc của hoàng gia và triều đình của triều Nguyễn, hiện nay đã trở thành phế tích do bị phá hủy bởi chiến tranh từ năm 1947. Việc đầu tư tu bổ, phục hồi di tích Điện Cần Chánh là rất cần thiết để phục hồi di sản thế giới đã được UNESCO công nhận. Dự án có tổng mức đầu tư là 199,943 tỷ đồng.
Được biết, đây là những dự án có tính chất đặc biệt, quy trình lập các thủ tục đầu tư dự án thực hiện nhiều bước theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và Luật Di sản văn hóa. Để dự án sớm triển khai thi công trong năm 2021, các đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan, tập trung nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia về mặt kiến trúc, mỹ thuật, khảo cổ... trong quá trình lập dự án để triển khai có hiệu quả.