DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm

12-08-2015 19:45
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu tiếp tục tập trung nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm 2015.
Những kết quả đạt được trong công tác tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh đã đóng góp vào tăng trưởng tích cực của kinh tế Thủ đô trong 6 tháng đầu năm 2015: GRDP tăng 7,8%, công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng 6,7% (cao hơn cùng kỳ năm 2014 - 6,4%); giá trị gia tăng ngành dịch vụ đạt 8,3% (cao hơn cùng kỳ 2014 - 8,2%); doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và quy mô vốn đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế: Xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư FDI gặp khó khăn; Một số ngành vẫn còn gặp khó khăn về vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm, chỉ số tồn kho vẫn ở mức khá cao; Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chậm được cải thiện.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2015, UBND TP chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 13/4/2015 của UBND Thành phố về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP (Ban Chỉ đạo) và Kế hoạch hành động số 117/KH-UBND ngày 27/5/2015 triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố hai năm 2015 - 2016.

Triển khai quyết liệt chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 4553/UBND-CT, ngày 02/7/2015, về các giải pháp thúc đẩỵ sản xuất công nghiệp, thương mại và xuất khẩu trên địa bàn Thành phố 6 tháng cuối năm 2015.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo và UBND các quận, huyện, thị xã: Tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp theo chuyên đề, lĩnh vực để giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ cơ sở; Chủ động phối hợp Cục Thống kê TP Hà Nội trong công tác dự báo, nắm tình hình biến động của kinh tế cả nước và TP để tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo kịp thời và kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo môi trường kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp. Tăng cường và thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch năm 2015, tập trung thu hút đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp, các công trình hạ tầng thương mại và dịch vụ nhằm thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, thương mại. Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND, ngày 12/7/2013, của HĐND TP về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành.

Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nội dung, danh mục dự án và tài liệu liên quan; xây dựng kê hoạch, chương trình tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư của Thành phố trong tháng 8 năm 2015 để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, bất động sản và hạ tầng kỹ thuật.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu về kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế, về việc thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do đa phương và song phương (khối ASEAN, Liên minh Á - Âu, Hiệp định xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định với Hàn Quốc...), về các loại rào cản của từng thị trường để phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu; đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành và các nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu.

Triển khai tích cực, hiệu quả Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014: Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân song song với rà soát, sửa đổi các văn bản quy định cơ chế, chính sách, các thủ tục hành chính liên quan ở tất cả các cấp, các ngành.
TAG: