Thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế và dịch vụ công

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo thông tin từ VP UBND TP, tại phiên họp thường kỳ tháng 9 (ngày 26/9), tập thể UBND TP đã cho ý kiến và thông qua một số nội dung quan trọng về cơ chế, chính sách, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đó là, cho ý kiến về Đề án “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020” (thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/6/2013 về một số nhiệm vụ triển khai trong 3 năm 2013-2015) nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Tại phiên họp, các ý kiến khẳng định, Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2014-2020 đã theo đúng chỉ đạo của T.Ư và phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của Hà Nội. Trên tinh thần đó, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan hoàn thiện nội dung Báo cáo Đề án, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tái cơ cấu kinh tế của TP giai đoạn 2011-2013; kết quả đạt được và những tồn tại, đưa ra định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới để đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phải đồng bộ, toàn diện cả về kinh tế ngành, kinh tế thành phần và sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của TP.

Liên qua đến Quyết định ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn TP (cụ thể hóa Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 29/11/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích), tập thể UBND TP đã nhất trí thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn TP (thay thế Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của UBND TP), đồng thời giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, làm rõ thời gian thẩm định, phê duyệt dự toán; quy trình đấu thầu cần xây dựng kế hoạch cụ thể từ đầu năm… hoàn thiện báo cáo, trình UBND TP phê duyệt đầu tháng 10/2014.

Thảo luận về Quyết định quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (thay thế Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011),  tập thể UBND TP đã nhất trí thông qua Quyết định quy định (trên) và giao Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố, hoàn thiện nội dung Dự thảo Quyết định, báo cáo UBND TP phê duyệt trong tháng 10/2014.