Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ: Bước đột phá chiến lược về hạ tầng

Thuỷ Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi – Xác định Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, các đơn vị thuộc TP thực hiện tốt việc kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Chiều 16/6, Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/Chính phủ); và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/2/2022 của UBND TP về việc triển khai thực hiện Đề án 06/Chính phủ cho hơn 33.000 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 06 các cấp trên toàn địa bàn TP.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn – Phó Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan - Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 06 Chính phủ; Giám đốc Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục C06 – Bộ Công an Vũ Văn Tấn.

Cùng dự có các là Thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 06 Thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc TP; trưởng các Ban chỉ đạo 06 UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Hà Nội. 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Hà Nội. 

Giúp quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, tiết kiệm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, xác định việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nội dung của Đề án nhằm thực hiện đạt các nhiệm vụ theo đúng tiến độ thời gian.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổ công tác 06 của Chính phủ, các Bộ, ngành T.Ư, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an, TP Hà Nội đã tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện các nội dung của Đề án 06. Trong đó, TP đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết  liệt với các biện pháp, giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất.

“Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện Đề án 06, TP Hà Nội đã đạt được một số kết quả nhất định, qua đó đã chứng minh việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là hướng dẫn đúng đắn, kịp thời, là bước đột phá chiến lược về hạ tầng đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, góp phần chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số” – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn nói.

Đồng thời cho biết, việc Cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng vào thực hiện những nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, giúp quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm và đạt hiệu quả nhiều mặt.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. 
Quang cảnh hội nghị tập huấn. 

Để phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò là Thủ đô, TP Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả Đề án 06. Trong quá trình tổ chức thực hiện, TP Hà Nội sẽ linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức để hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án 06.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về những nội dung trọng tâm cần triển khai liên quan đến việc thực hiện Đề án 06; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ; Thực trạng và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với 05 nhóm tiện tích của Đề án 06/Chính phủ.

Đại diện Cục Kiểm soát TTHC cũng hướng dẫn các đại biểu tham dự hội nghị về nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn kết nối, chia sẻ và nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; tái cấu trúc quy trình TTHC liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đảm bảo thực hiện Đề án 06 theo đúng lộ trình

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của TP triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ đã được xác định lộ trình cụ thể trong Đề án số 06, Kế hoạch số 54 của UBND TP; phân công rõ trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn kết luận hội nghị. 
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn kết luận hội nghị. 

Về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Đề án số 06, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP đề nghị tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Đề án trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, nhất là cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở. Phải làm cho các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân hiểu thực hiện Đề án 06 là đột phá, liên quan trực tiếp đến các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quốc gia.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án đã đề ra, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần