Thực hiện dự án di dân vùng bị ảnh hưởng môi trường của khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Thủy Tiên - Công Thọ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 21/1, Văn phòng UBND TP cho biết: Ngày 17/1/2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuẩn bị mặt bằng thực hiện Dự án di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào Khu LHXLCT Sóc Sơn), huyện Sóc Sơn.

Ảnh minh họa
Huyện Sóc Sơn có trách nhiệm lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm lập, thẩm định và quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quyết định thu hồi đất theo quy định hiện hành của Nhà nước; sử dụng kinh phí đúng mục đích quy định, tiết kiệm, hiệu quả; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu của UBND TP.
Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức cắm mốc và bàn giao mốc giới cho UBND Huyện; chủ trì, phối hợp với UBND Huyện cập nhật Danh mục dự án thu hồi đất, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sóc Sơn.
Đồng thời, giao Quỹ Đầu tư phát triển TP kịp thời bố trí kinh phí, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn thực hiện giải phóng mặt bằng.
Xử lý dứt điểm vi phạm về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng ở Sóc Sơn
Theo Văn phòng UBND TP, để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại 5 xã: Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, Phù Lỗ, Phú Minh, huyện Sóc Sơn, ngày 17/1/2019, UBND TP đã ban hành văn bản số 264/UBND-ĐT chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn.
Trong đó, yêu cầu huyện Sóc Sơn tập trung rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm và hoàn thiện hồ sơ vi phạm làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định xong trong tháng 02/2019, báo cáo UBND TP.
Huyện cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định về pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh việc triển khai, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức thi hành công vụ và các tổ chức cá nhân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh các vi phạm về trật tự xây dựng.
Lãnh đạo huyện Sóc Sơn chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng công trình, không để xảy ra vi phạm mới trên địa bàn; thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo quy định để dừng thi công đối với các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.
Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích đất nông nghiệp, công ích, đất nông nghiệp để lại không giao khác có biện pháp quản lý chặt chẽ theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; thiết lập, cập nhật, chỉnh lý và củng cố hồ sơ để quản lý toàn bộ các thửa đất đến từng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi hiện trạng sử dụng đất (xây dựng công trình) trái phép trên đất nông nghiệp, mua bán, chuyển nhượng trái pháp vi phạm quy định của Luật đất đai.
UBND TP giao Thanh tra TP, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương: thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn TP. Cùng với đó, thanh tra toàn diện về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công để làm bãi trông giữ xe, kinh doanh trái phép tại khu vực quy hoạch sân bay Nội Bài trên địa bàn các xã Phú Minh và Phú Cường, huyện Sóc Sơn và thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng tại địa bàn huyện Sóc Sơn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và UBND TP.