Thực hiện song song xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/5, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP về thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy.

Tham dự buổi kiểm tra có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Luôn coi trọng đổi mới trong công tác cán bộ

Đoàn đã kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”.

Theo báo cáo của Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, toàn Đảng bộ có 1.081 đảng viên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IX, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các chương trình công tác toàn khóa về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2025”; “Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đổi mới hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, phát triển Tổng công ty bền vững”.

Năm 2021, Đảng bộ đã kết nạp được 41 đảng viên (đạt 102,5% chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban Tổ chức Thành ủy giao). Việc đổi mới công tác cán bộ cũng luôn được Đảng ủy Tổng Công ty coi trọng song hành với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và theo chuyên đề. Các cuộc kiểm tra đều bảo đảm khách quan, chính xác, chỉ rõ khuyết điểm để các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm. Qua đó, đã có tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Quang cảnh cuộc kiểm tra.
Quang cảnh cuộc kiểm tra.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhận định: Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đã ban ban hành được các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII, Quy định số 55-QĐ/TƯ, Quy định số 37-QĐ/TƯ trong toàn Đảng bộ. Mặc dù mô hình tổ chức và đặc thù công việc của Tổng Công ty khiến việc triển khai công tác xây dựng Đảng còn gặp nhiều khó khăn, song đã duy trì nền nếp, triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng bài bản, đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao việc Đảng ủy Tổng Công ty đã xây dựng các quy chế phối hợp; tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành Điều lệ Đảng theo đúng hướng dẫn của T.Ư và Thành ủy Hà Nội.

Chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Đảng ủy Tổng Công ty tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ để qua đó bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức Đảng, nêu cao tinh thần thấy sai là phải đấu tranh trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nỗ lực đạt kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đảng ủy Tổng công ty thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao.