DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thưởng địa phương có thành tích tiêu biểu xây dựng nông thôn mới

Linh Đan
20-10-2016 20:26
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.rn
Danh sách thưởng công trình phúc lợi được phê duyệt tại Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước số 2724/QĐ-CTN ngày 04/12/2015; các Quyết định Tặng cờ thi đua của Chính phủ số 2077/QĐ-TTg ngày 25/11/2015, số 2138/QĐ-TTg ngày 02/12/2015, số 2170/QĐ-TTg ngày 03/12/2015, số 2549/QĐ-TTg ngày 31/12/2015; các Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ số 720/QĐ-TTg ngày 15/5/2014, số 2139/QĐ-TTg ngày 02/12/2015, số 2171/QĐ-TTg ngày 03/12/2015, số 2076/QĐ-TTg ngày 25/11/2015, số 2547/QĐ-TTg ngày 31/12/2015.

Việc thưởng công trình phúc lợi chỉ được áp dụng 1 lần cho các đối tượng được khen thưởng theo các quyết định nêu trên.

Số lượng đơn vị được thưởng công trình phúc lợi vốn ngân sách Trung ương, gồm: 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 51 đơn vị cấp huyện và 359 xã đã đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tổng kinh phí khen thưởng 1.259 tỷ đồng

Về mức khen thưởng, với cấp tỉnh, thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng; với cấp huyện, thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng; còn với cấp xã, thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.

Việc sử dụng kinh phí thưởng công trình phúc lợi được thực hiện trên địa bàn xã theo đúng quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội và các quy định có liên quan.

Tổng kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương là 1.259 tỷ đồng từ ngân sách trung ương; trong đó 638 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ còn lại giai đoạn 2014-2015; 445,8 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa phân bổ; 175,2 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2017 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.