Thường trực HĐND TP đề nghị đôn đốc xử lý nợ thuế, phí

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có kết luận đợt giám sát tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết của HĐND TP.

Trong đó, bên cạnh những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách cơ bản đạt và vượt kế hoạch TP giao, không ít những hạn chế cũng được HĐND TP chỉ ra.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đoàn giám sát nhấn mạnh, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến vượt dự toán, song kết quả thu tiền sử dụng đất của TP không đồng đều, một số quận vượt cao, song có 3 huyện, thị xã dự báo không hoàn thành dự toán năm, ảnh hưởng đến chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) của huyện. Dù các ngành, các cấp  đã cố gắng với nhiều giải pháp, song số nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất còn lớn (theo thống kê của Sở Tài chính, đến hết tháng 8/2015, nợ các khoản này là 25.732 tỷ đồng, chiếm 18% dự toán thu ngân sách Nhà nước).

Bên cạnh đó, UBND TP phân bổ ngân sách cho các huyện, thị xã thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND về phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung chậm (tháng 7/2015). Việc quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực tài sản công (đất, nhà chuyên dùng, nhà tái định cư…) cũng được đánh giá còn hạn chế, có nơi chưa hiệu quả. Nợ đọng kinh phí XDCB còn lớn, phức tạp, chủ yếu xảy ra ở các huyện và xã, một số huyện có số dư nợ lớn vượt quá khả năng thanh toán của ngân sách huyện (Quốc Oai: 477 tỷ đồng, Ứng Hòa: 331,9 tỷ đồng, Ba Vì: 393,5 tỷ đồng). Cùng với đó, Đoàn cũng chỉ ra những tồn tại khác như vi phạm trật tự xây dựng chậm xử lý; tình hình vi phạm trong khai thác cát diễn biến phức tạp, nhất là tại các huyện giáp ranh với tỉnh bạn (Ba Vì, Phúc Thọ…)…

Từ thực tế đó, Đoàn giám sát kiến nghị UBND TP chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách, nhất là các khoản thu nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để đạt mức cao nhất. Chỉ đạo xử lý dứt điểm xong nợ xây dựng cơ bản trong năm 2015, không để phát sinh nợ mới. Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những bất cập về chính sách, chế độ để tham mưu sửa đổi, bổ sung phù hợp quy định và thực tiễn… Các sở, ngành cũng cần tăng cường phối hợp với các quận, huyện, thị xã trong việc lập các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trong việc cân đối, bố trí đủ hệ thống hạ tầng xã hội tại địa phương, có phương án sớm đầu tư hạ tầng xã hội tại các khu đô thị để giảm tải áp lực hạ tầng xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, công bố công khai, minh bạch các dự án thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích theo quy định. Đề nghị Sở TN&MT phối hợp với huyện, thị xã sớm hoàn thành việc đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa…

Đoàn giám sát cũng đề nghị các quận, huyện, tập trung xử lý dứt điểm nợ XDCB; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục đầu tư, triển khai dự án và quy định của Luật Đầu tư công. Phối hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; kế hoạch 2016 đảm bảo chất lượng và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 phù hợp, đúng và đủ theo nhiệm vụ TP giao...