Thượng tướng Tô Lâm được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 9/4, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo kết quả bỏ phiếu, Chính phủ có 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới. Trong đó, ông Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an) được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Kinhtedothi - Sáng 9/4, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả bỏ phiếu, Chính phủ có 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới. Trong đó, ông Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an) được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.
Thượng tướng Tô Lâm
Thượng tướng Tô Lâm
Cụ thể, kết quả kiểm phiếu cho thấy, trong số 487 đại biểu có mặt bỏ phiếu, có 459 đại biểu đồng ý bầu ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, bằng 92,91%.

Ông Tô Lâm sinh năm 1957, ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ.

Chức vụ: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm là Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I.

Ngày 12/8/2010: Đồng chí Tô Lâm được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 16/9/2014: Đồng chí Tô Lâm được Chủ tịch nước phong Thượng tướng Công an Nhân dân.

Ngày 16/9/2014, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng Công an nhân dân đối với đồng chí Tô Lâm.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Tô Lâm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.