Thụy Điển viện trợ Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Điển về hỗ trợ Chương trình giảm nghèo Việt Nam- Thụy Điển giai đoạn 2 (2009-2011) có tên gọi là Chương trình Chia sẻ.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ Việt  Nam và Thụy Điển về hỗ trợ Chương trình giảm nghèo Việt Nam- Thụy Điển giai đoạn 2 (2009-2011) có tên gọi là Chương trình Chia sẻ.

Được biết, Hiệp định về hỗ trợ chương trình giảm nghèo "Chia sẻ" giai đoạn 2 (2009-2011) đã được đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và đại diện Vương quốc Thụy Điển ký kết ngày 30/11 vừa qua, tại Hà Nội.

Cụ thể, trong 3 năm (2009-2011), Thụy Điển cam kết viện trợ không hoàn lại 75 triệu krona Thụy Điển (tương đương 11 triệu USD) để thực hiện chương trình này.

Giai đoạn 2 của chương trình giảm nghèo “Chia sẻ” sẽ được tiếp tục thực hiện tại khoảng 50 xã thuộc 2 tỉnh Hà Giang và Quảng Trị nhằm hỗ trợ các địa phương này trong các lĩnh vực đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Đánh giá lại 5 năm triển khai giai đoạn 1 Chương trình giảm nghèo "Chia sẻ", theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, chương trình đã có ý nghĩa rất lớn đối với các địa phương thụ hưởng gồm: tỉnh Hà Giang, tỉnh Yên Bái và tỉnh Quảng Trị. Chương trình đã đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, đời sống tinh thần người dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng lên.