Tỉ lệ xử lý nước tập trung rất thấp

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 12/10, tại hội thảo “Thoát nước và xử lý Nước thải Đông Nam Á - Hướng tới phát triển bền vững”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang cho biết...

, Việt Nam đã ban hành định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050, đã phê duyệt, triển khai thực hiện các qui hoạch về thoát nước và xử lý nước thải ở các vùng kinh tế trọng điểm, các lưu vực sông lớn, các đô thị… nhưng tỉ lệ xử lý nước tập trung còn rất thấp (10%). Hiện tượng ngập úng, ô nhiễm môi trường ở các đô thị lớn vẫn xảy ra thường xuyên.