DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tích cực thanh tra xử lý các cơ sở gây ô nhiễm

03-01-2014 08:26
Kinhtedothi - Ngày 2/1, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.  Theo báo cáo, trong năm 2013, Tổng cục đã thành lập 7 đoàn thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ - TTg đối với 47 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi 19 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Lập 33 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chuyển cấp có thẩm quyền xử phạt 14 cơ sở với tổng số tiền hơn 558 triệu đồng và đang đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt 19 cơ sở với số tiền trên 5 tỷ đồng… Với nhiệm vụ đặt ra trong năm 2014, Tổng cục sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính là nghiên cứu, sửa đổi Luật BVMT 2005; kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về Khắc phục ô nhiễm và Cải thiện môi trường.
Kinhtedothi - Ngày 2/1, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. 

Theo báo cáo, trong năm 2013, Tổng cục đã thành lập 7 đoàn thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ - TTg đối với 47 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi 19 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Lập 33 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chuyển cấp có thẩm quyền xử phạt 14 cơ sở với tổng số tiền hơn 558 triệu đồng và đang đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt 19 cơ sở với số tiền trên 5 tỷ đồng… Với nhiệm vụ đặt ra trong năm 2014, Tổng cục sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính là nghiên cứu, sửa đổi Luật BVMT 2005; kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về Khắc phục ô nhiễm và Cải thiện môi trường.
TAG: